ترور محسن فخری‌زاده و شائبه شاخه زیتونی دیگر

ترور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و چهره استراتژیک و راهبردی جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر گمانه زنی‌هایی در ارتباط با وجود حفره اطلاعاتی – امنیتی و یا نفوذ عوامل غیرخودی در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور بر سر زبان‌ها انداخته است. بحث نفوذ عناصر بیگانه در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور دامنه‌ای طولانی دارد که می‌توان بزرگترین نقطه عطف آن را ماجرای قتل‌های زنجیرهای و انهدام باند تبه کار سعید امامی دانست.

ادامه ◄