آوار بنیاد مستضعفان بر سر آمال مستضعفان

خبرگزاری مهر روز ۳۰ مرداد گزارش داد که بنیاد مستضعفان برای روستای ابوالفضل حکم تخریب گرفته است. بر اساس این گزارش این بنیاد ادعای مالکیت خانه‌های ساکنان این روستا را مطرح کرده است. می‌گویند زمین‌های روستای ابوالفضل را عده‌ای آمده‌اند و اشغال کرده‌اند. ۳۰۰ خانوار. سال‌ها از ساخت و ساز در این زمین‌ها می‌گذرد اما به یک‌باره بنیاد مستضعفان یاد زمین‌های بیابانی‌اش می‌افتد. «روستای ابوالفضل» در هیچ جای نقشه خوزستان نیست؛ همان‌طور که بسیاری از نقاط ایران در داشتن سهمشان از دارایی‌های کشور نادیده گرفته می‌شوند. سهم بسیاری از روستاییان حال حاضر کشور نه رفاه و نه زندگی حداقلی که درگیری هر روزه با نهادهای حکومتی بر سر حق داشتن تکه زمینی و سقفی بالای سر به عنوان خانه و جلوگیری از تخریب آن است.

ادامه ◄