نشانه‌شناسی تشییع جنازه قاسم سلیمانی

تشییع جنازه قاسم سلیمانی برگزار شد. تشییع جنازه‌ای پر از نمادهای تبلیغاتی… از نگاه طرفداران حکومت یک نمایش قدرت بود و شبیه یک نمایش عاشورایی و از نگاه مخالفان حکومت شبیه یک شوی بزرگ طراحی و سازماندهی شده برای نشان دادن سطح وحدت و حمایت عمومی وجود نداشته از نظامی که مشروعیتش در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در بالاترین سطح به چالش کشیده بود.

ادامه ◄