دعوت برای یک خودکشی دسته‌جمعی در محرم

اسطوره آخرالزمانی جمهوری اسلامی چیزی بین دو نوع اسطوره پایان تاریخ مسیحی و پایان تاریخ نازیسم است. از یک طرف داعیه و خیال تسلط بر جهان را دارد و از طرف ديگر در مقابل یک ویروس سکولار به نام کرونا دعوت به یک خودکشی دسته‌ جمعی می‌کند.

ادامه ◄

مردم یک‌صدا: #اعدام_نکنید؛ حکومت چه می‌کند؟

«حمله به جای دفاع»، «سیاست پارانویا» و «جدل عرفی» سه الگوی اصلی نظام ولایی در مواجه با مطالبات فراگیر مردمی است. نظامی که مشکلش نه این یا آن مطالبه یا خواست مردم که نفس خواستن و حق مطالبه کردن است.

ادامه ◄