دستکم نوزده تجمع اعتراضی برگزار شد

روز یکشنبه بیست و هشتم آبان، شماری از افراد دارای معلولیت در شهرهای اراک، چابهار، اردبیل، اهواز، ساری، کرمانشاه، کرج و تفرش، تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، اراک، کرمانشاه و شوش، جمعی از پرستاران در شهرهای رشت و کرمانشاه، جمعی از کارکنان شرکت بهره‌ برداری نفت‌ و گاز آغاجاری، شماری از کارکنان شرکت نفت فلات قاره شاغل در جزیره سیری، گروهی از کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت مناطق نفت خیز جنوب واقع در اهواز و تعدادی از بازنشستگان صنایع فولاد در اصفهان و تهران، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این تجمعات در اعتراض به “عدم اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان”، مقابل ساختمان های استانداری و سازمان یهزیستی در شهرهای اراک، چابهار، اردبیل، اهواز، ساری، کرج، کرمانشاه و تفرش صورت گرفت.

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۴۰۲، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، اراک و کرمانشاه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند.

همچنین ایلنا از برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی کرخه، هفت تپه و شوش در مقابل فرمانداری شهرستان شوش خبر داد.

تجمع اعتراضی پرستاران در رشت و کرمانشاه
به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۴۰۲، شماری از پرستاران استان گیلان در مقابل ساختمان معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی این استان در شهرستان رشت، تجمع کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در این رابطه نوشت که جمعی از پرستاران کرمانشاه برای دومین روز متوالی در مقابل استانداری کرمانشاه دست به تجمع زدند.

آنها در این تجمع خواستار پرداخت معوقات مزدی و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد در اصفهان و تهران
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه بیست و هشتم آبان، گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد در اصفهان و تهران با برگزاری تجمع مقابل صندوق فولاد خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت بهره‌ برداری نفت‌ و گاز آغاجاری
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۴۰۲، شماری از کارکنان شرکت بهره‌ برداری نفت‌ و گاز آغاجاری در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی خود در محل کارشان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت فلات‌ قاره شاغل در جزیره سیری
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران آزاد ایران، امروز یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۴۰۲، شماری از کارکنان شرکت نفت فلات قاره شاغل در جزیره سیری در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود در محیط کارشان دست به تجمع زدند.

در این گزارش مطالبات افراد معترض، “حذف کامل سقف‌ حقوق حذف محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بک‌پی ناشی از تأخیر در اجرای آن و عدم دست‌ درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت”، عنوان شده است.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مناطق نفت خیز جنوب
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۴۰۲، گروهی از کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت مناطق نفتخیز جنوب واقع در اهواز با برگزاری تجمع اعتراضی، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

“اجرای حذف کامل سقف‌ حقوق، حذف محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بک‌ پی ناشی از تأخیر در اجرای آن و عدم دست‌ درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت” از جمله مطالبات کارگران معترض به شمار می رود

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳