بوریس جانسون: جمهوری اسلامی انوشه آشوری را آزاد کند

معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درخواست بوریس جانسون برای آزادی شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران را «باج‌خواهی» خوانده است. خانواده آشوری و خانواده نازنین زاغری روز گذشته در مقابل دفتر بوریس جانسون تجمع کردند.

ادامه ◄