تسویه بخشی از بدهی عراق به ایران: ابهام در مورد میزان بدهی و نحوه بازپرداخت

یک مقام اتاق بازرگانی ایران می‌گوید ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی عراق تسویه شده است، ایسنا می‌گوید ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آزاد شده. ابهام به همین جا ختم نمی‌شود. بانک مرکزی ایران حجم بدهی عراق را ۱۰ میلیارد دلار می‌داند ولی عراق به آمریکا گفته که ۱۸ میلیارد دلار به ایران بدهکار است.

ادامه ◄