طالبان از تشکیل “حکومت اسلامی فراگیر” در افغانستان سخن گفت

سخنگوی طالبان از تشکیل “حکومت اسلامی فراگیر” در افغانستان سخن گفته که در آن “همه أفغان‌ها” نماینده داشته باشند. هم‌زمان آلمان بزرگ‌ترین عملیات خروج اتباع خود از افغانستان و همچنین همکاران افغان آنها را آغاز کرده است.

ادامه ◄