بیش از ۵۰ درصد نیروهای آزمایشگاهی در ایران به عنوان کارگر ساده به بخش خصوصی واگذار شده‌اند

حبیب‌الله فاضلیان دهکردی، دبیر جامعه آزمایشگاهی بالینی، روز یکشنبه ششم خرداد، گفت که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نیروهای آزمایشگاهی در ایران به عنوان کارگر ساده با حقوق پایه وزارت کار به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

ادامه ◄