راویان روایت رسمی آبان ۹۸ یا آتش زیر خاکستر؟

این دیگر یک واقعیت مسجل است که اگرچه ارزش جان انسان‌ها روی کاغذ یکسان است، در واقعیت، جان‌هایی کمتر از جان‌های دیگر ارزش دارند… اما همه این‌ها با روی کاغذ آوردن و اجرایی کردن سیاستی که انسان‌ها را طبقه‌بندی و جان‌هایشان را به شکلی متفاوت ارزش‌گذاری مالی کند، از زمین تا آسمان متفاوت است. و این دقیقاً کاری است که رهبر جمهوری اسلامی در مورد جانباختگان‌ اعتراضات آبان ۹۸ انجام داد.

ادامه ◄