تولید موشک های بالستیک با توان هسته ای حکومت اسلامی، خلاف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل.

سفیران سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و انگلیس در نامه ای به آنتونیو گوترس دبیرکل سازمان ملل متحدکه روز چهار شنبه منتشر شد، اعلام کردند که تلاش جمهوری اسلامی برای تولید موشک های بالستیک با توان هسته ای، خلاف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است.

این سه کشور از آنتونیو گوترس درخواست کرده اند که در گزارش خود به شورای امنیت موضوع ناسازگاری فعالیت های موشکی چمهوری اسلامی با قطعنامه های سازمان ملل را اضافه کند.

در این نامه قیلم هایی منتشر شده که پرواز نوع جدیدی از موشک بالستیک “شهاب ۳” و چند آزمایش موشکی اخیر ایران را نشان می‌دهدکه مجهز به تقویت کننده ای قادر به حمل سلاح هسته ای است.

مقامات دولت آمریکا هم بارها در مورد تلاش ایران برای دستیابی به فن آوری موشکی هسته ای هشدار داده اند.

شورای امنیت سازمان ملل جلسه ای در تاریخ ۱۹ دسامبر را برای بحث در مورد اجرای قطعنامه ۲۰۱۵ درباره توافق هسته ای ایران تعیین کرده است.

منبع: Associated Press
ترجمه و تنظیم از خبرگاه