سردار ولایت و سمبل داعش شیعی

عده‌ای بی‌شرم و حیا در فضای مجازی می‌کوشند سلیمانی این قاتل کودک کش را «سردار عارف» و نجات دهنده ایران و شکست دهنده‌ی داعش جا بزنند. سلیمانی را در کنار «ابوعزرائیل» یکی از داعشی‌های شعیه ملاحظه کنید.

منبع: ایرج مصداقی، ۹ ژانویه ۲۰۲۰