طرح ممنوعیت کودک همسری تصویب نشد

ممنوعیت کودک همسری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب نشد. در قوانین فعلی حکومت اسلامی ازدواج کمتر از ۱۳ سال با تشخیص و حکم دادگاه مجاز است.

One comment

  1. در میان خبرهای سیل ناگوار که ناتوانی و فساد را جمهوری اسلامی نشان داد، با این خبر دردآور و خیانت به کودکان ایران چه کنیم؟
    چرا باید جمهوری اسلامی را بپذیریم؟

Comments are closed.