طرح فرانسه برای بازگرداندن بسیجی‌های عراقی به زندگی غیرنظامی

“فیگارو”، روزنامۀ صبح پاریس، در شمارۀ امروز خود چهارشنبه سوم ژوئن گزارش مفصلی دارد دربارۀ طرح وزارت دفاع فرانسه برای بازگرداندن شبه نظامیان عراق به زندگی عادیِ غیرنظامی که با استقبال دولت و مقامات بغداد روبرو شده است.

نویسندۀ مقاله، ژورژ مالبرنو، نوشته است : طرح فرانسه در واقع تطبیق مدل نظامی این کشور با وضعیت امروز عراق است که در آن ده‌ها هزار نظامی و شبه نظامی پس از پایان جنگ با داعش در فقر و بیکاری و بلاتکلیفی به سر می برند و همین بستر به کارگیری این نیروی عظیم و سرگردان را توسط گروه های نظامی یا دولت های خارجی به ویژه حکومت اسلامی ایران مساعد ساخته است.

“فیگارو” تصریح کرده است که در پائیز ٢٠١٦ مجلس عراق قانونی را جهت ادغام این افراد در نیروهای امنیتی تحت هدایت نخست وزیر این کشور تصویب کرد. اما، شمار قابل توجه ای از این شبه نظامیان که “فیگارو” از آنها تحت عنوان “پابرهنه ها” یاد کرده مشمول تدابیر دولت عراق نشدند و در نتیجه به استخدام حکومت ایران و گروه های تابع رژیم تهران درآمدند.

“فیگارو” می افزاید که استخدام و به کارگیری این افراد توسط حکومت ایران منشاء نگرانی بسیاری از مقامات و مردم عراق و حتا متحدان غربی دولت بغداد است. “فیگارو” یادآوری می کند که این نیروهای تحت امر تهران در سرکوب تظاهرکنندگان عراقی طی ماه های گذشته شرکت داشته اند و سازمان عفو بین الملل آنها را به “جنایات جنگی” نیز متهم ساخته است.

یک دیپلمات فرانسوی در بغداد به “فیگارو” گفته است : “بسیاری از جوانان عراقی عضو بسیج مردمی [که توسط ایران تشکیل شده] نیازمند کارآموزی هستند. آنان طعمه های آسانی برای گروه های تروریستی هستند که می توانند پس از استخدام مرتکب اعمال غیرقانونی شوند.”

در اجرای طرح ادغام شبه نظامیان عراقی در زندگی غیرنظامی، وزارت‌خانه های دفاع، آموزش و پرورش، کار و همچنین دبیرخانۀ نخست وزیر عراق در امور دفاعی و امنیت ملی شرکت دارند.

در پایان این طرح جوانان عراقی از نظر حقوقی نظامی باقی می مانند، اما، وظایف خود را در بخش های غیرنظامی از جمله بیمارستان ها و شهرداری ها انجام می دهند. با این حال، اجرای این طرح که به دلیل بحران کرونا فعلاً به حال تعلیق درآمده منوط به درخواست رسمی دولت بغداد است.

از نظر مقامات عراق هدایت این طرح توسط فرانسه این مزیت را دارد که فرانسه قصد ندارد نیروهای نظامی خود را در عراق نگاه دارد در حالی که آمریکا، عراق را به عنوان ابزاری در جنگ نیابتی خود با حکومت ایران در نظر می گیرد.

منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۳ ژوئن ۲۰۲۰