آیا نام کوروش هم ممنوع شد؟

در پی ممنوعیت حضور شهروندان ایرانی در پاسارگاد، در روز کوروش بزرگ و یا آغاز سال نو ی ایرانی، اکنون خبرهای رسیده از ایران حاکی از این است که سازمان ثبت احوال نام کوروش و یا کورش را از فهرست نام های مجاز برای نوزدان حذف کرده است.

همزمان، کاربران در شبکه های اجتماعی تصویری از درخواست نام برای نوزادن را منتشر کرده که نشان می دهد مقابل نام کوروش نوشته شده:«امکان درخواست این نام وجود ندارد.»

اما با این حال مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال موضوع ممنوع شدن انتخاب نام «کوروش» یا «کورش» را رد کرده و گفته است «شاید شهروندان هنگام مراجعه با مشکل سامانه ثبت احوال مواجه شده اند»

متاسفانه در سال های اخیر دشمنی و ستیز  مسئولین حکومتی با فرهنگ و ارزش های ایرانی آن چنان زیاد شده که امکان هر عمل زشت و ناروایی از آن ها بعید به نظر نمی آید.

نقل از سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com

One comment

Comments are closed.