در ایران نرخ رشد اعتیاد سه برابر نرخ رشد جمعیت است

معاون اجتماعی مؤسسه کادراس اعلام کرد در ایران رشد اعتیاد سالانه حدود ۸ درصد است در حالی که جمعیت کشور حدود ۲ درصد رشد داشته است. به این ترتیب تعداد معتادان در ایران، سالانه بیش از سه درصد رشد دارد. ایران مقام نخست مصرف مواد مخدر در جهان را دارد.

کادراس (CUDRAS) مؤسسه تحقیقات، ره‌یافت‌ها و مطالعات بین‌المللی مواد مخدر در سال ۱۳۹۲ تأسیس و در تهران به ثبت رسید. این مؤسسه درباره جنبه‌های محتلف مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته پژوهش می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرزانه سهرابی، معاون اجتماعی مؤسسه کادراس جمعه ۶ تیر در ششمین روز از هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در سخنانی با موضوع «جهان، ایران و اعتیاد» گفت:

«در ایران بررسی روند مصرف انواع مواد از افزایش شیوع مصرف نشان دارد. بر اساس آمارها حدود سه میلیون نفر مصرف‌کننده مستمر مواد در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ درصد از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین ۵۰ درصد معتادان تریاک و شیره، ۱۲ درصد گل و ۹ درصد شیشه مصرف می‌کنند.»

سهرابی در ادامه سخنانش از روند رو به رشد اعتیاد در بین دانش آموزان ایرانی خبر داد: «آمارها نشان می‌دهند بین ۵ تا ۷ میلیون نفر در کشور تجربه حداقل یک بار مصرف مواد را داشته‌اند. همچنین زنگ خطری میان دانش‌آموزان و نوجوانان وجود دارد که با توجه به افزایش مصرف مواد صنعتی و گروه آمفتامین‌ها که تبلیغات وسیعی مبنی بر اعتیادآور نبودن آنها می‌شود، تعداد مصرف‌کنندگان تفننی به ویژه میان نوجوانان و جوانان را در حال افزایش نشان می‌دهد.»

منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰