موش خوردگی

برای نرگس محمدی. کاری از توکا نیستانی

منبع: سایت ایران وایر، جمعه, ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰