چپاول محوطه های باستانی اطراف خلیج فارس


بنیاد میراث پاسارگاد

سال هاست که محوطه های تاریخی اطراف خلیج فارس، که بیست و چهار ساعته زیر نظر مستقیم ماموران امنتیی و حکومتی است، از یک سو جایگاه حفارانی شده که نام «غیرمجاز» دارند، اما با سنگین ترین و مجهزترین وسایل حفاری و با خیال راحت به چپاول میراث فرهنگی ایران مشغولند، و از سویی محلی شده برای ساخت و سازهای «غیرقانونی» شرکت های صنعتی.

به گزارش خبرگزاری های رسمی، این روزها همزمان با روز خلیج فارس، فعالیت های حفاران «غیرمجاز» در محوطه های دوران ساسانی اطراف خلیج فارس زیادتر شده به طوری که گفته می شود آن جا را زیر و رو کرده اند. در این محوطه ها حفاری ها آنقدر عمیق بوده اند که گاه به آب رسیده اند…. و شرکت های خصوصی برخی از محوطه های تاریخی، و حتی زمین هایی را که جزو حریم خلیج فارس شناخته شده اند، را ضبط کرده و دور آن دیوار کشیده اند.

ایسنا در گزارشی می نویسد:  «دیوار سازی و حصارکشی، تخریب ها و تعرض ها در بندر تاریخی بتانه، آسیب های زیادی به محوطه های باستانی زده است… در محوطه های اطراف خلیج فارس، تا چشم کار می کند تپه‌های خاکی، اسکلت‌های فلزی شهرک‌های صنعتی، و نخاله‌های ساختمانی ریخته شده‌اند و تنها سرمایه‌ی کنونی این مناطق را تکه‌های شکسته سفال، کتیبه‌هایی از وسط دو نیم شده و سنگ‌های شکسته شده‌ی آسیاب، و خاکی که بیشتر شبیه نخاله‌های ساختمانی است، تا خاک یک بیابان، و سازه‌های نیمه تخریب شده از حفاری‌های غیرمجاز پر کرده است»ئ

متاسفانه و طبق معمول دو دهه گذشته سازمان میراث فرهنگی که زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری کار می کند، در مقابل همه ی این ویرانگری ها ساکت است. در عوض این سازمان در این سال های گدشته حاضر نشده که به باستانشناسان و حفاران مجاز اجازه دهد که محوطه های اطراف خلیج فارس را که تاریخ چند هزاران ساله ی سرزمین مان را در خود دارند، به طور علمی و قانونی بکاوند. محوطه هایی که نه تنها از نظر فرهنگی که از نظر اقتصادی نیز ثروتی بیکران برای مردمان ایران هستند.

www.savepasargad.com