پرسشی از شخصیت های فرهنگی و سیاسی ایران به مناسبت روز کوروش بزرگ (۲۰۲۰-۱۳۹۹)

در این دوران کرونایی، و با همه ی مصیبت ها و مشکلاتی که حکومت اسلامی حاکم بر ایران بر سر مردمان ایران آورده، آیا فکر می کنید برگزاری بزرگداشت «روز کوروش بزرگ» در شرایط کنونی ایران همچنان اهمیت دارد یا نه؟

نیره انصاری:
منشورکوروش سترگ در حقیقت یکی از نتایج مبارزات برابری‌ طلبانه در جهان باستان بود و به دیگر سخن می‌ توان گفت که این کتیبه شکلی پیشتاز از اعلامیه جهانی حقوق بشر است که توسط یک فرمانروا به مردم زیرسلطه خود اعطا شده است.
و در حال حاضر، به رغم وجود بحران کووید۱۹/کرونا پاندومی در ایران، شایسته است ضمن پاسداشت اندیشه‌های حقوق بشری و روز کوروش بزرگ این شخصیت تاریخساز ایران زمین، از فرازهای حقوقی مندرج در این کتیبه به عنوان سندی حقوقی/ تاریخی و البته مدرن در زمان تدوین قانون اساسی نوین پس از جمهوری اسلامی مورد مداقه و استعمال قانون گذاران در ایران قرار گیرد.

اسفندیار منفردزاده:
آرزو می کنم «بزرگداشت روز کورُش» همراه با شناخت ارزش های مفید فرهنگ کهن دیار ما رهیافتی باشد پُرتوان برای نجات از «بحران هویت» و رهایی از این حکومت نکبت روزگار. 
نخستین گام رسیدن به حاکمیّت مردمان ایران، تشکیل جبهه آزادی دگراندیشخواهان است.

علیرضا طاهری:
ما، ايرانيان، به زيستن همراه مصيبت خو كرده ايم؛ بيش از پانزده قرن. پس اگر در روزگار انباشته از محنت و مصيبت هر گونه بزرگداشتى را هم كنار بگذاريم، صرفاً كسانى را خشنود كرده ايم كه در پس پرده ى زندگى اندوهبارمان نشسته اند و ميكوشند بر تيرگى آن بيفزايند. 
بزرگداشت شاه شاهان، كورش، همانند پاسداشت و برگزارى جشن نوروز اهريمنان نشسته در پس پرده را شايد اندكى دلسرد كند. 
دلسردشان كنيم، حتى باندازه ى دانه ى خردلى.
كورش بزرگى يگانه است كه دوست و دشمن در پيشگاه آوازه ى نيكش كلاه از سر بر ميگيرند. كورش بزرگ سالارى “جهانى” است، در دايره ى تنگ دين و آيين و مرزهاى جغرافيايى و فكرى جاى نميگيرد. 
او چشمه ى جوشانى از خرد، آزادى و آزادگى، برابرى و برادرى است كه جويبارها، درياچه ها، درياها، و اقيانوس هايى از نوعدوستى از فورانش پديد آمده است. 
كليمى، مسيحى، و مسلمان نيست اما همه ى يهوديان، ترسايان و مسلمانان او را ميستايند. در عهد عتيق مسيحاست، و در قرآن ذوالقرنين. بزرگى است نيكوسرشت كه براى آزادى و آزادگى آدمى به پا خاسته است. 
از كورش همواره بايد ياد كرد و يادش را بزرگ داشت، حتى درين روزگار محنت بار. 
بزرگداشت او به يادمان خواهد آورد كه پايان شب سيه سپيد است. 

بهمن زاهدی:
بزرگداشت روز کورش در دوران کرونا با شرایط معمولی کاملاً متفاوت است. به همین دلیل سازمان دهندگان این بزرگداشت به همراه مسئولیت‌پذیری همیشگی در سازمان‌دهی این بزرگداشت با چالش‌های فراوانی مواجه هستند که به نظرم به‌ مانند گذشته می‌توانند راه‌حلی منطقی پیداکرده که هم گردهمایی داشته باشند و هم از انتقال ویروس به همدیگر جلوگیری کنند.
البته باید این را هم گفت که کرونا تمامی بت‌پرستان را به این اندیشه وادار کرده است که چرا باید بتی مانند الله را پرستش کرد که هیچ خاصیتی ندارد و چرا نباید به طبیعت احترام گذاشت که آفریننده واقعی انسان‌هاست! دروغ بزرگی به نام دین که بشریت را از پیشرفت بازمی‌داشته با ویروس کرونا چهره واقعی خود را نمایان کرده که جای بسی خوشحالی است!

محمود ابطحی:
به طور تاریخی تشابهات نژادی، قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ساکنان یک منطقه بیش از هر چیزِ دیگر اساس همزیستی میان انسان‌ها بوده است. کوروش بزرگ با رواداری بی‌نظیر خود و برپا کردن حکومتی متفاوت، پیش از همهٔ نمونه‌های شناخته شدهٔ تاریخی، اساس همزیستی را به انسانیت نزدیک‌تر کرد. حکومتی که تحت آن جوامع گوناگون در شاهنشین‌های محلی در کنار هم قرار گرفتند و هویت جدیدی را بوجود آوردند که تا امروز ایرانیان با همه گوناگونی‌های قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی شان به نوعی از آن برخوردارند. میراث کوروش بزرگ، ایران متکثر است و بزرگداشت روز کوروش، بیش از هر چیز بزرگداشت ملت ایران است. در روزگاری که دشمنان ملت بر ایران حاکمند، بزرگداشت روز کوروش هر سال از سال پیش مهم‌تر خواهد بود. در این روز‌های کرونایی این بزرگداشت را می‌توانیم با رعایت تذکرهای اپیدمیولوژیست‌ها در جمع‌های کوچک‌تر و یا در فضاهای اینترنتی برپا کنیم.

افشین بابازاده:
شخصیت تاریخی کوروش جدا از اینکه پادشاه سرزمین های امپراتوری پارسیان باشد برای جهان قرن ۲۱ همچنان ارزشمند است . لوحه ای از پیام او‌به سرتاسر امپراتوریش پس از گرفتن بابل تنها و مهم‌ترین سند تاریخی یک رهبر در گستره جهانی است . 
این لوحه و پیام نوشته شده روی آن برای سیاست مداران این قرن و دو قرن پیش پوشیده نیست . در این لوحه کوروش ارزش حقوق فرد را به روشنی محور نگاه خود و ‌امپراتوری خود می بیند. کوروش هم وارث ایرانی و غیر ایرانی است. پس برسمیت شناختن روزی به نام او نه تنها برای ما ایرانیان با ارزش است بلکه برای جهان پر آشوب زمانه ما نیز یادآوری مفیدی است

فرزاد آریان:
بزرگداشت روز کوروش را در هر شرایطی می توان برگزار کرد،  و با توجه به شرايط مختلف شکل برگزاری آن را تغییر داد، به نظر من با توجه به پاندومی Covid-19 و همچنین داشتن بهانه ای از طرف حکومت اسلامی برای سرکوب گسترده و ظالمانه دوستداران کوروش بزرگ، این بزرگداشت می تواند بصورت مجازی برگزار شود و در سرتاسر سایت ها و رسانه‌های مختلف جهان به اشتراک گذاشته شود، کوروش بزرگ افتخار ایرانیان است و این روز فرخنده بر همگان گرامی باد.

شکوه میرزادگی:
به باور من برگزاری روز کوروش بزرگ، در هر شرایطی برای ما ایرانیان ضرورت دارد، زیرا ما هیچ شخصیت سیاسی، مذهبی، و فرهنگی را در تاریخ و فرهنگ مان نداریم که بیش از او برای ایرانیان افتخار آفریده باشد. او  اولین شخصیت جهانی بود که بذر رواداری، رفع بیگاری،  و آزادی مذهب را، بر خاک سیاره ی زمین کاشت تا که صدها سال بعد، وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر چون درختی تنومند، سایه بر سر مردمان جهان انداخت، ما بتوانیم بگوییم: ما هم منشور کوروش را داشته ایم.
طبیعی ست که امسال به دلیل  شیوع بیماری کرونا، امکان گردهمآیی های حضوری به شدت مشکل شده است، اما ما می توانیم این بزرگداشت را به شکل های مختلف و به صورت مجازی برگزار کنیم.

برگرفته از سایت بنیاد میراث پاسارگاد