مجسه ی سنگی سرباز هخامنشی در اتوبوس نائین

    بنا بر گزارش رسانه های داخلی ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی نایین، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک اتوبوس مسافربری مشکوک و پس از بازرسی یک مجسمه سنگی سرباز هخامنشی کشف و به اداره میراث فرهنگی تحویل داده شد.*

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نائین این کشف را تایید کرد و گفت که این اثرمتعلق به هزاره سوم قبل از میلاد می باشد.

    محمود مدنیان همچنین گفت: این شیئ تاریخی که متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد می باشد در شهرستان نائین توسط نیروی انتظامی مستقر در منطقه و در طی یک عملیات بازرسی از خودرو های عبوری، کشف و ضبط شد.

وی افزود: این شیئ تاریخی از اشیاء تاریخی منطقه باستانی جیرفت بوده و جنس آن از سنگ و پیکره انسان است که احتمالا مربوط به مراسم های آئینی می باشد.

    سال هاست هر چند گاه یکبار یا منطقه ای تاریخی را زیر و رو می کنند و اشیای آن را می برند و سازمان میراث فرهنگی می گوید: «حفاران غیرمجاز» بوده اند و یا ماموران انتظامی بی خبر از همه جا، از قاچاقچیان آثار تاریخی  اشیایی را می گیرند و تحویل میراث فرهنگی می دهند و آن ها می گویند قاچاقچیان بوده اند. 

    و سال هاست که مسئولین حکومت اسلامی این پرسش ساده را پاسخ نداده اند که: چگونه این همه حفار غیرمجاز و قاچاقچی میراث فرهنگی می توانند به محوطه های حساس تاریخی بروند و هر کاری دلشان می خواهد انجام دهند. و حتی پرنده ای هم نمی تواند از کنار یک مسجد و تکیه و امامزاده و غیر به راحتی عبور کند؟

برگرفته از سایت بنیاد میراث پاسارگاد