حکومت اسلامی قصد ویران کردن معبد و آتشکده زرتشتیان را دارد

تصحیح و پوزش در ارتباط با [خبر] تخریب یک «معبد دینی»

در پی گفته ی مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، در ارتباط با «تخریب یک معبد دینی»، در سایت ایسنا* یکی از همراهان زرتشتی بنیاد از تهران به ما خبر داد که منظور از معبد دینی معبد آدریان نیایشگاه و آتشکده زرتشتیان است، زیرا هیچ مکان دینی دیگری را در تهران به نام «معبد» نمی خوانند. (با این که همه شان عبادتگاه هستند)

و ما عین این موضوع را در خبر آوردیم. امروز متوجه شدیم که منظور آقای مسجد جامعی «یکی از کلیساهای تهران» بوده است.

اگر چه برای ما هر مکان فرهنگی و یا تاریخی، با هر باوری که در پشت آن باشد اهمیت دارد، و اکنون کلیسایی در خطر ویرانی به دست حکومت اسلامی است،  بابت این اشتباه پوزش می خواهیم.

امروز خبر شدیم که حکومت اسلامی قصد ویران کردن معبد «آدریان» یا آتشکدهٔ زرتشتیان تهران را دارد.

این خبر از سوی خانم «الف نیکبان»، یکی از هموطنان زرتشتی و در پی  انتشار گفته های احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به بنیاد میراث پاسارگاد فرستاده شده است.*

احمد جامعی صبح امروز در سخنان پیش از دستور خود خبر  تخریب «یکی از معابد دینی تهران» و تبدیل آن به مرکزی تجاری را داده است. این عضو شورای شهر نامی از معبد آدریان نبرده است اما آنگونه که خانم نیکبان به ما نوشته اند:

« تنها مکانی که در تهران نام معبد دارد، آدریان، نیایشگاه و آتشکده زرتشتیان  است و هیچ مکان دیگری جز این محل را معبد نمی خوانند». 

معبد آدریان یکی از زیباترین آثار تاریخی تهران است که بیش از صد سال از ساخت آن می گذرد و همچنان زیبا و سلامت است. علاوه بر این در معبد آدریان آتشی همیشه روشن است که روزگاران قبل از حمله اعراب در هر گوشه ای از ایران روشن بود و هنوز که هنوز است برای ایرانیان علاقمند به فرهنگ ایرانی، حفظ آتش و اهمیت روشنایی اهمیتی خاص دارد. 

مسجد جامعی  در سخنان امروزش ضمن انتقاد از «ویرانی یک معبد دینی» گفته است که: «سازمان میراث فرهنگی، و شهرداری تهران در این موضوع نقش دارند اما حالا همه آن را حاشا می کنند و لازم است گزارشی از این موضوع به شورای شهر ارائه شود»

درست مثل همیشه، مسئولین وزارت میراث فرهنگی، که زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری کار می کنند، قصد ویرانی عمدی میراثی را دارند که علاوه بر ارزش های معماری و فرهنگی، مورد توجه باورمندان به مذهبی دیگر جز اسلام است. و همانگونه که در سال های گذشته، بر ویرانه های این اثر وابستگان حکومت اسلامی، که چهل سال است کارشان سودجویی و چپاول است، مرکزی تجاری خواهند ساخت.

———————————

انتقاد مسجد جامعی از تخریی یک معبد دینی در تهران

*تخریب یک معبد دینی در تهران

برگرفته از سایت بنیاد میراث پاسارگاد