با شدید شدن تحریم های نفتی، آرامکو قیمت فروش نفت به مشتریان آمریکایی را کاهش میدهد

 آرامکو شرکت نفتی سعودی، قیمت نفت برای ماه ژوئن را برای خریداران آمریکا کاهش میدهد. این کاهش قیمت بمنظور رفع نگرانی خریداران نفت در اثر پایان معافیت های تحریم  نفت ایران انجام میشود. درعین حال قیمت نفت برای خریداران  آسیا و اروپا افزایش یافته است. سعودی اولین کشور صادر کننده نفت در خلیج فارس است که هر ماه قیمت فروش نفت خود را از پیش اعلام میکند.

نقل از بلومبرگ