تهدید بامواد مخدر و سیل مهاجرین

پس از رد مهلت شصت روزه حکومت اسلامی و رد ان توسط سه کشور المان،فرانسه و انگلستان، مقامات رژیم اروپا را با مواد مخدر و سیل مهاجرین افغانی تهدید کردند.
آخوند روحانی خطاب به اعضای بر جام: ادامه جلوگیری از رسیدن مواد مخدر به کشور های شما، میلیارد ها دلار هزینه دارد. با شرایطی که امریکا به وجود اورده، قادر به پرداخت این مخارج نیستیم. همه باید بهایش راپرداخت کنند.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران: اروپاییها بعد از بحران مهاجرت سوریه نگرانند موج جدیدی ازهرجایی صورت بگیرد ۳ میلیون افغان درایران هستند. درآمدهای ما کم شود ممکن است از برادران و خواهران افغان بخواهیم ایران را ترک کنند. اینکه کجا بخواهند بروند انتخاب با خودشان است.

منبع رسانه آرمان نجم