قانون اخلاقیات زیستی و تلقیح مصنوعی برای فرزندآوری

روزنامه فیگارو موضوع قانون اخلاقیات زیستی و دگرگونی احتمالی برای تلقیح مصنوعی برای فرزندآوری یک زوج همجنس( زن) را که قرار است در ماه ژوئیه آینده در هیات وزیران فرانسه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد را به عنوان مهم ترین گزارش شماره امروز خود انتخاب کرده است. فیگارو:” قانون اخلاقیات زیستی؛ به سوی یک “بیگ بنگ” در روابط والدین و فرزندان” را به عنوان تیتر بزرگ صفحه نخست شماره امروز خود آورده است. فیگارو می نویسد اعلام بررسی قانون اخلاقیات زیستی از سوی ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه جنجال های پیشین در باره فرزند آوری از طریق تلقیح مصنوعی برای زوج های همجنس زنانه را بین مخالفان و طرفداران این رویکرد زیستی و اجتماعی برانگیخته است. مخالفان نگران این موضوع هستند که تصویب احتمالی قانونی که به یک زوج همجنس زن مجوز فرزندآوری از طریق علم پزشکی را میدهد؛ می تواند نقش مرد را در روابط والدین با فرزندان از میان بردارد. در همین حال حقوقدانان در باره دگرگونی های وسیع و عمیق در قانون مدنی فرانسه، در صورت تصویب چنین قانونی هشدار داده اند.

لورانس دو شارِت، در سرمقاله شماره امروز فیگارو می نویسد: در آینده این موضوع را مشاهده خواهیم کرد که فرزندانی بدون شناختن والدین بیولوژیک خود پا به عرصه وجود خواهند گذاشت. فرزندانی که با تخمک های داده شده از سوی یک پدر و یا مادر ناشناس به وجود خواهند آمد. لورانس دو شارِت به ساختارهای بسیار مشکل و پیچیده حقوقی این قانون اشاره می کند و می گوید این یک اصلاحات روبنایی نیست، بلکه انقلابی بسیار پر قدرت است.