قطعی ناگهانی برق توسط وزارت نیرو در مسابقات شطرنج آنلاین قهرمانی آسیا

قطعی ناگهانی برق توسط وزارت نیرو باعث شد شطرنج‌بازان ایرانی در مسابقات آنلاین قهرمانی آسیا شکست بخورند. شطرنج‌بازان پیش از آغاز مسابقه از وزارت نیرو خواسته بودند که ۱۰ روز برق فدراسیون شطرنج قطع نشود.

خبر شکست شطرنج‌بازان ایرانی آن هم در شرایطی که امکان پیروزی آنان بود سبب طرح پرسش‌های زیادی شده از جمله اینکه چرا وزارت نیرو جلوی قطعی برق را نگرفته و در پی چاره‌اندیشی نبوده است.

قطعی برق و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن موضوع کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله فارسی است.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۲۷ مه ۲۰۲۱