تقاضای ایران برای موشک اس ۴۰۰ روسیه رد شد

بلومبرگ: روسیه تقاضای ایران برای سیستم  دفاع موشکی اس ۴۰۰ را رد کرده است، به گفته دو مقام مطلع، روسیه نگران افزایش تنش در خاورمیانه در نتیجه فروش این موشک به ایران بوده است.