حکومت اسلامی دعوت فرانسه برای گفتگو های گسترده را رد کرد

رویترز-حکومت اسلامی فراخوان دولت فرانسه برای گفتگو هایی گسترده تر از مذاکرات هسته ای را رد کرده است.

رئیس جمهور فرانسه پیش تر گفته بود که دولت های آمریکا و فرانسه خواستار خاتمه یافتن تلاش حکومت اسلامی برای تهیه سلاح اتمی بوده اند و مذاکرات جدید با تمرکز بر برنامه های موشکی در نظر بوده است.