شرایط کشور بسیار خوب است

حسن روحانی میگوید: «از شرایط بسیار خوبی برخورداریم» و «فشار حداکثری هیچ تأثیری بر مردم این کشور نمی‌گذارد». روحانی با بیان این‌که شرایط امروز کشور نسبت به گذشته بهتر شده است، افزود: «امروز مردم ایران نسبت به ۶ ماه و یک سال گذشته آرامش بیشتری دارند و نسبت به آینده کشور خود امیدوارتر هستند و مسئولان کشور نیز دیدگاه و نظر متحد و واحدی دارند».