والیبال ساحلی قهرمانی جهان در هامبورگ -آلمان

تیم ملی والیبال ساحلی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان اولین دیدار خود را روز شنبه برابر نماینده آمریکا انجام خواهد داد. تیم ایران یکشنبه استراحت خواهد داشت و روز دوشنبه برابر نماینده آلمان و روز سه شنبه برابر نماینده روآندا به میدان خواهد رفت. ملی پوشان ایران روز پنجشنبه صبح یک جلسه تمرین وزنه برگزار کردند و در نوبت عصر نیز یک جلسه تمرین با توپ خواهند داشت تا برای حضور خوبی در این مسابقات آماده شوند.