وزیر کشور: تقسیمات استانی در حوزه اختیارات دولت است نه مجلس

رادیو زمانه-وزیرکشوردر واکنش به وعده‌های برخی داوطلبان احتمالی انتخابات برای تقسیمات استانی گفت وزارت کشور کاری به وعده‌های دیگران ندارد و تقسیمات استانی در حوزه اختیارات دولت است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم در باره وعده‌های نامزدهای احتمالی در انتخابات مجلس گفته است:

«ممکن است در یک روال عادی دولت یک روستا را به شهر یا بخش را به شهرستان تبدیل کند که این یک روال معمول دارد اما در انتخابات پیش رو، نامزدهای انتخاباتی توجیه می‌شوند که درباره تقسیمات کشوری وعده ندهند چون تقسیمات کشوری از اختیارات دولت است نه نمایندگان مجلس و وزارت کشور در حال حاضر هیچ بنایی برای تغییرات استانی ندارد.»

سعید جلالی، مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور هم گفته است در هیات دولت و وزارت کشور پرونده‌ای در ارتباط با تاسیس استان جدید ارائه نشده و بعید به نظر می‌رسد تا پایان دولت فعلی، چنین ارتقایی در دستور کار باشد.