توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی بازداشت شد

توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی در چهار محال بختیاری بازداشت شد.

توماج صالحی پیشتر در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و در تاریخ ۳۰ شهریورماه، با تودیع قرار کفالت از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این خواننده رپ اعتراضی که پیشتر از اتهام “تحریک مردم به جنگ و کشتار” تبرئه شده بود، در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ در دادگاه انقلاب شاهین شهر برگزار شد.

 آقای صالحی نهایتا از بابت اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» به ۶ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شد. این حکم به مدت یکسال به حالت تعلیق در آمده است.

توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی و شهروند اهل شاهین شهر واقع در استان اصفهان است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲