مشارکت مناطق مختلف تهران در انتخابات شورایاری، کمتر از ۱۴ درصد

ایسنا-رئیس ستاد انتخابات شورایاری‌های شهر تهران میکوید که منطقه ١٩ با ١٤درصد و منطقه ١٢ با ١٠ درصد و منطقه ١٨ با ٨ درصد به ترتیب بالاترین درصد مشارکت کل ساکنین در میان مناطق شهر تهران در انتخابات شورایاری را داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، یگانه درباره آمار نهایی شرکت بانوان در انتخابات شورایاری نیز گفت: طبق آخرین آمار بدست‌آمده ۳۹ درصد شرکت کنندگان در پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها، بانوان بودند.

وی افزود: محله جلیلی در منطقه ۱۷ با ۱۰ درصد در رده دوم مشارکت قرار دارد و پس از آن محله صاحب‌الزمان در منطقه ۱۴، قنات کوثر در منطقه ۴، هلال احمر در منطقه ۱۱، استاد مهین در منطقه ۹ بالای ۹/۵ درصد مشارکت در انتخابات را تجربه کردند.