دعوت ابلهانه از چشم های عقاب!

کورش احمدی – ايران

          طی روزهای گذشته چندين شاهد عينی از نقل و انتقال تجهیزات سنگین مربوط به پرتاپ ماهوارهء «ناهید ۲» به سمت پایانهء پرتاپ موشک در مسیر سمنان خبر داده اند. این نقل و انتقال ها با تدابیر شدید امنیتی و پوششی، زیر نظر حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و همکاری بسیار نزدیک سازمان اطلاعات سپاه، در حال انجام اند.

          براستی هدف رژیم اسلامی در اجرای پرتاپ ماهوارهء ناهید ۲ چسیت ؟

          آشکار است که سه هدف اصلی رژیم نمی تواند بيرون از اين سه گزينه باشد:

۱- تست  سامانهء بالستیک موشک

۲- سعی در قرار دادن ماهوارهء نظامی برای افزایش برد پهبادها و هدایت سامانه های مربوط به کنترل و نظارت

۳- اجرای برنامه ای که از قبل طراحی شده است. در اين مورد بايد دانست که ناهید ۲ از پروژه هائی است که در نوبت پرتاپ قرار داشته و اکنون رژیم با قرار دادن ان در الویت پرتاپ در صدد است تا بتواند از آن بعنوان ابزار فشار به جامعهء بین الملل استفاده کند.

در اين رابطه می توان به چند نکتهء مهم اشاره کرد:

۱- در شرایط کنونی، بدلیل آنکه این اقدام رژیم ایران تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب می شود بطور حتم کل پروژه محکوم به فناست.

۲- دو کشور چین و روسیه، که دارای تکنولوژی ماهواره ای هستند، می توانند به رژیم ایران یاری برسانند اما، بدلیل آنکه منافع بلند مدت این دو کشور در گرو همکارهای تکنولوژیک با آمریکا است، بسیار بعید بنظر می رسد که همکاری دو کشور با ایران نتیجه بخش باشد. ذکر این نکته لازم است که بسیاری از تجهیزات سیستم کنترل و مونیتورینگ  و ابزارهای دقیق پروژه حاصل تکنولوژی شرکت های آمریکائی و آلمانی و فرانسوی است و این واقعيت معضلی در اجرای موفقیت آمیز پرتاپ موشک ماهواره ای بشمار می آید. کما اينکه در آخرین پروژهء پرتاپ، بدلایلی محرمانه و اعلام نشده، پروژه با شکست مواجه شد.

۳-با توجه به استقرار ماهواره های شناسایی در مدار زمین از جانب کشورهای مختلف جهان، احتمال مخفی کردن محل پرتاپ بسیار سخت و هزینه بر میباشد. به همين دليل نقل و انتقال های اصلی در تاریکی شب انجام می شود و بموازات آن تجهیزات سنگین نظامی در چندین محور مختلف در حال ترددند و حتی تعدادی از رسانه ها نیز اين حرکات را پوشش خبری دادند. يعنی بخشی از این تردد ها به عمد علنی و بدون پوشش حفاظتی انجام میشوند. هدف از این عمليات آشکارا رد گم کردن و پنهان ساختن محل دقیق پرتابه (لانچر) می باشد. اما فراموش نکنیم که بخصوص ماهواره های نظامی آمریکا مانند چشم عقاب عمل می کنند و هر ماهواره در ۲۴ ساعت حداقل ۷ بار دور زمین گشته و منطقه را اسکن می کند. با توجه به تعداد ماهواره ها  تقریبا هر ساعت یک بار منطقه اسکن می شود. نتیجهء این اسکن ها به سیستم های تهاجمی اعلام و می توانند موجب عکس العمل دفاعی شوند.

بدين ترتيب، بار دیگر، رژیم فاسد و ماجراجوی اسلامی می خواهد، در بدترین شرایط، بدترین اقدامی را که نتیجه ای غیر از ضرر و زیان برای ملت ستمديدهء ايران نخواهد داشت، اجرا کند و کشور را در معرض نابودی قرار دهد. بايد از آنها که مشغول امضاء جمع کردن بی نتيجه برای زندانی شدن اين و آنند و يا فکر می کنند با استعفای خامنه ای کشور نجات خواهد يافت پرسيد که در مورد اين خطرات ويران ساز کشور چه می کنيد؟ و آيا جز تشويق مردم به يک قيام سراسری راه ديگری برای همهء ما مانده است؟

۲۴ امرداد ۱۳۹۸ – ۱۵ اگوست