۱۴ تن از کارگران نیشکر هفت تپه به اتهام تجمع غیرقانونی محاکمه شدند

به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، ۱۴ تن از کارگران این شرکت  در دادگاه شوش محاکمه شدند.

مسلم آرمند، امید آزادی، محمد خنیفر، علی بنی سعد، منصور بنی نعامه، فیصل سعالبی، عادل سماعین، رستم عبداله زاده، عصمت اله کیانی، اسماعیل جعادله، قاسم سرخه، حسین انصاری، صاحب زهیری و محمد انصاری، کارگرانی بوده‌اند که به اتهام‌های «تجمع غیر قانونی در راستای خواست تغییر مدیریت» و «آزادی اسماعیل بخشی» محاکمه شدند.