گلنوش خسروی، بازیکن فوتبال تیم ملی جوانان ایران، به لیگ برتر ترکیه پیوست.

 

گلنوش خسروی، ۱۸ ساله ،که پیش از این، در لیگ برتر فوتبال زنان ایران ، و برای تیم ذوب آهن اصفهان، بازی می کرد، با عقد قراردادی رسمی، به تیم کوناک اسپور ترکیه، پیوست. گفته می شود قرارداد این بازیکن، دو ساله است.

زنان از بسیاری از امکانات در عرصه ی ورزشی محروم هستند و حکومت شرایط پیشرفت در این عرصه را برای آنها فراهم نمیکند اما این میل و اشتیاق به پیشرفت و حضور در عرصه های ورزشی و رشته های مختلف گواه بر این است که زنان چگونه برای حق خود مبارزه میکنند و ما هر روز شاهد موفقیت های زنان در عرصه های ورزشی هستیم.