حمایت نویسنده‌ی سرشناس شیلیایی از سه نویسنده ایرانی

اخبار روز-کارزار (کمپین) “اعتراض به حکم زندان سه نویسنده” امروز در صفحه‌ی طومار (پتیشن) خود خبر داد ایزابل آلنده نویسنده‌ی سرشناس شیلیایی از سه نویسنده‌ی ایرانی (رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن) حمایت کرده و خواسته است نامش در طومار اعتراض به حکم زندان این سه نویسنده قرار گیرد.
به گزارش کانون نویسندگان ایران، نویسنده‌ی کتاب‌های “داستان‌های اوا لونا”، “خانه‌ی ارواح”، “از عشق و شیاطین”، … در بخشی از یادداشت خود نوشته است: “واقعا از سرکوب و سانسور در کشورتان متأسفم”.
کمپین همچنین اعلام کرده است که امضای طومار ادامه دارد.

یادداشت ایزابل آلنده در باره‌ی اعلام حمایتش. درج شده در صفحه‌ی طومار:
حمایت ایزابل آلنده از طومار اعتراض به حکم زندان سه نویسنده ایرانی
دوستان عزیز
واقعا” از سرکوب و سانسور در کشورتان متأسفم. خواهش می کنم نام مرا در
طومار برای آزادی رضا خندان ، بکتاش آبتین و کیوان باژن قرار دهید
از اینکه من را مطلع می کنید و در جریان می گذارید سپاسگزارم.
با مهر
ایزابل آلنده