نتانیاهو بازنده انتخابات در اسرائیل

 

روزنامه پرتیراژ هلندی بنام “فولکسکرانت” (روزنامه مردم) با تیتر ” نتانیاهو بازنده انتخابات در اسرائیل است، چه کسی جرأت کنار گذاشتن او از حزب لیکود را دارد؟” به انتخابات اسرائیل پرداخته است. این روزنامه نوشته است، “غصه ای برای بیرون رفتن نتانیاهو از میدان وجود ندارد، اما پرسش این است که آیا او، بعد از انتخابات یکشنبه گذشته، همچنان در قدرت باقی خواهد ماند؟ در این رابطه بسیاری در حال تیز کردن چاقوهایشان هستند”.

تقریبا تمام آراء انتخابات یکشنبه گذشته برای تعیین نمایندگان پارلمان اسرائیل شمرده شده اند. حزب لیکود به رهبری نتایاهو با فاصله کمی از برنده یعنی حزب میانه رو “آبی و سفید” به رهبری ژنرال بازنشسته “بنی گانتز”، انتخابات را باخت. اینکه حزب نتانیاهو نسبت به انتخابات آوریل همین امسال کرسی های کمتری بدست آورده است البته بی درد نیست.

“فولکسکرانت” در ادامه نوشته است، “نتانیاهو نتوانست “شاه ساز” شود. وضعیت اکنونی نشان از آن دارد که جبهه راست به رهبری نتانیاهو ٥٥ کرسی (از ١٢٠) پارلمان را بدست آورده و جبهه چپ میانه به رهبری گانتز، چنانچه احزاب عربی از آن حمایت کنند، ٥٧ کرسی را از آن خود خواهند داشت. حزب “اسرائیل خانه ما” به رهبری آقای لیبرمن داری ٨ کرسی در پارلمان شده و به این ترتیب اوست که اینک “شاه ساز” شده است”.

بعد از انتخابات آوریل گذشته آویگدور لیبرمن که فردی سکولار است از همکاری با احزاب مذهبی افراطی امتناع نمود و به همین دلیل کابینه نتانیاهو سقوط کرد که حاصل آن همین انتخابات یکشنبه گذشته شد.

تصویر: آویگدور لیبرمن را نشان میدهد