آمریکا به خلیج فارس نیروی نظامی اعزام میکند

 آمریکا در پاسخ به حمله حکومت اسلامی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی به خلیج فارس نیروی نظامی اعزام میکند.

به گفته مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اعزام نیروی نظامی برای دفاع هوایی موافقت کرده است.

این اعزام نیرو به درخواست عربستان سعودی انجام شده است. مارک اسپر افزود ارسال تجهیزات نظامی به عربستان و امارات به منظور افزایش قدرت دفاعی شان تسریع خواهد شد.