روند پیروزی “حزب مردم اتریش” (ÖVP) همچون کشیده ای به صورت پوپولیستهای دست راستی اتریشگزارش سایت رادیوتلویزیون کشوری هلند (NOS) حاکی از آن است که در انتخابات دیروز در اتریش، “حزب مردم اتریش” به رهبری سباستین کورتز، صدراعظم پیشین، که حزبی محافظه کار است با فاصله زیادی نسبت به رقبا برنده انتخابات پارلمان اتریش خواهد شد.
حزب سوسیالیست اتریش (SPÖ) با ٢٢ درصد آرا برنده بعدی انتخابات است و “حزب آزادی اتریش” (FPÖ) بازنده اصلی این انتخابات است. این حزب که در انتخابات پیشین ٢٦ درصد آرا را داشت اینک تنها ١٧ درصد آرا را کسب خواهد یافت.