مطالب و خبرها و ویدئوهای روز کوروش بزرگ در سایت بنیاد میراث پاسارگاد:

شکوه میرزادگی در بخشی از تازه‌ترین مصاحبه‌ خود می‌گوید: «با وجود هزینه‌های زیادی که برای نابودی و تاریخ‌زدایی از فرهنگ ما صورت گرفته ولی می‌بینیم که فرهنگ ما همچنان زنده است یعنی آن بخش از فرهنگ ما که حکومت با آن مخالف است، اتفاقا بسیار زنده‌تر از حکومت [اسلامی] است‌».

آشنایی با فرهنگ ایرانی، این پیوند ناگسستنی ایرانیان با تمدن نیاکان خود، سلاحی کارآمد در راه مبارزه با استبداد حکومت اسلامی است.

در روزهای گذشته خبر به روز شدن بخش «کوروش بزرگ» در سایت بنیاد پاسارگاد، داده شد؛ اخبار و مطالب و ویدیو‌هایی در سایت بنیاد پاسارگاد، برای دوستداران فرهنگ ایرانی از راه لینک‌های زیر در دسترس است:

تلاش برای جلوگیری از برگزاریروز کورش؛ از احضار و تعهد تا استقرار نیرو در جاده پاسارگاد

احضار فعالان اجتماعی در ارتباط با مراسم روز کوروش

پاسارگاد در حبس نیروهای امنیتی

برگ تردد اهالی شهر پاسارگاد در هفته «روز کوروش بزرگ»

روز کوروش و بسیج پاسداران  برای جلوگیری از ورود به پاسارگاد (ویدئو)

واکنش به ممنوعیت بزرگداشت کوروش: آمریکا کنار ایران می ایستد

مطالب:

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد به مناسبت روز کوروش بزرگ

بزرگداشت #روزکوروش در آیینه ی حقوق بشری انسان امروز

استوانه کوروش واسناد «دیگر» در بابل پرفسور کاوه فرخ

کوروش و حقوق بشر دکتر محسن بنایی

عظمت کورش در کجاست ؟ دکتر سیروس آموزگار

اندیشه های نوین کوروش بزرگ دکتر نیره انصاری

دستآورد خیره کنندهمیراث کوروش پرفسور الهیار کنگرلو

مطابقت کوروش بزرگ بافریدون و جمشید جواد مفرد

دیکتاتوری، ترس، انکار، و روز کوروش بزرگ شکوه میرزادگی

ویدئوها:

ویدئوی روز کوروش بزرگ

برنامه ويژه روز کوروش

گفتگوی شهرام همایون با شکوه میرزادگی

برنامه ويژه روز کوروش بزرگ

گفتگوی جمشید چالنگی با رامین پرهام و شکوه میرزادگی

www.savepasargad.com