کشف فسیل ۱۵۰ میلیون ساله در لهستان

محققان آکادمی علوم لهستان، بقایای فسیل شده یک هیولای دریایی ۱۵۰ میلیون ساله را که به نام پلوسورید شناخته می شود، کشف کردند. محققان لهستانی این فسیل را در قسمت شمال شرقی کوه‌های موسوم به صلیب مقدس در نزدیکی روستای کریژانوویچ یافتند. این فسیل تقریباً ۱۰ متر طول دارد و قدمت آن تقریباً ۱۴۵ تا ۱۶۳ میلیون سال تخمین زده شده است. کشف محققان لهستانی نخستین فسیل پلوسورید در لهستان است.

محققان عقیده دارند که این فسیل متعلق به جانداری است که تا اندازه دو برابر نهنگ‌های امروزی رشد می‌کرده است، چند ده تن وزن داشته و از بزرگترین موجودات زنده دوران خود بوده است. به نظر محققان این جاندار، اندامی بلند و باریک، پوزه ای شبیه به کروکودیل و دندان‌های بزرگ داشته است و بنظر می‌رسد که تقریبا از همه موجودات دریایی و حیواناتی که به ساحل نزدیک می‌شدند، تغذیه می‌کرده‌اند.

این جاندار دریایی چنان بزرگ بوده که می‌توانسته یک دایناسور تی رکس را ببلعد. مطالعات مقدماتی نشان می‌دهد که این جاندار دریایی آرواره‌هایی به طول ۲٫۵ متر داشته که ۴ برابر از آرواره های یک دایناسور تی رکس قوی‌تر بوده است. محققان فسیل هایی از کروکودیل و لاک پشت در همان منطقه یافته‌اند، منطقه‌ای که در زمان حیات این موجودات مجمع الجزایری با آب و هوایی گرم بوده که محل مناسبی برای زندگی این جانداران است.

محققان عقیده دارند که فسیل لاک پشت های یافته شده در این منطقه متعلق به لاک پشت‌هایی است که در زمان حیات خود از حلزون‌ها تغذیه می‌کردند و خود غذای کروکودیل‌ها بوده‌اند چون آثاری از دندان کروکودیل روی بقایای لاک‌پشت‌ها مشاهده شده است. پلوسورید‌ها از همه این جانداران که قادر به شکارشان بودند، تغذیه می‌کردند.

منبع: سایت phys.org، به زبان انگلیسی
ترجمه و تنظیم از خبرگاه