فرزند انسیه خزعلی یکی از هزاران «آقازاده»ی ساکن غرب با پول مردم ایران!

مهاجرت فرزند انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده در دولت ابراهیم رئیسی به کانادا حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده تا جایی که شایعه‌هایی درباره استعفا و برکناری او منتشر شده است. انسیه خزعلی یکی از حامیان سرسخت «کودک‌همسری» و افزایش آمار ازدواج و فرزندآوری است.

ادامه ◄