رئیس انجمن مددکاری خبر داد: افزایش هولناک معتادان متجاهر، متکدیان، کودکان‌کار و تن‌فروشی در دوران کُرونا

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور می‌گوید اگر شرایط به همین‌گونه ادامه پیدا کند و برنامه‌ریزی برای بحران کُرونا صورت نگیرد، شهرنشینان به سوی حاشیه‌‌ی شهرها می‌روند و «کلونی»‌های جدید شکل می‌گیرد!

ادامه ◄