روزنامه‌نگار افغان در فهرست ۱۲ زن برگزیده مجله تایم

مجله تایم روز پنجشنبه، دوازدهم اسفند، فهرست ۱۲ نفره‌ای از زنان فعال و تاثیرگذار در کشورهای مختلف را به‌عنوان زنان سال ۲۰۲۲ منتشر کرد. زهرا جویا، روزنامه‌نگار افغان و موسس خبرگزاری رخشانه، یکی از این زنان است که مجله تایم او را به‌عنوان یکی از زنان سال که برای ایجاد تغییر در محیط‌های دشوار تلاش کرده‌اند، شناخته است.

ادامه ◄