گرفتن انتقام خیزش از فرودستان: سپاه سرپناه کپرنشینان بلوچ را در حاشیه چابهار بر سرشان آوار کرد

انتقام‌جویی حکومت از زنان و طبقات فرودست از پس جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد. در تازه‌ترین نمونه از حمله به فقرا در نظامی که به نام مستضعفان بر پا شد، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همراه با تیراندازی و ضرب و جرح زنان و کودکان، سرپناه کپرنشینان در حاشیه چابهار را تخریب کردند.

ادامه ◄