مک‌کارتی از ریاست مجلس نمایندگان آمریکا برکنار شد

کوین مک‌کارتی، رهبر جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا، از سمت ریاست مجلس برکنار شد. در این رای‌گیری، ۲۱۶ نماینده مجلس از جمله تعداد انگشت شماری از جمهوری‌خواهان محافظه‌کار و اکثریت دموکرات‌ها به طرح برکناری مک‌کارتی رای مثبت دادند.

ادامه ◄