تغییرات اقلیمی ایران؛ یخچال ۱۰۰ هزار ساله دماوند به‌زودی از بین می‌رود

یک هفته پس از هشدار رئیس سازمان هواشناسی درباره سرعت دوبرابری افزایش دما و تغییرات اقلیمی در ایران در قیاس با روند جهانی، و پیامدهای جبران‌ناپذیر و بسیار سنگین بی‌توجهی مقام‌های مسئول به محیط زیست و سوء‌مدیریت در «حفظ منابع موجود» کشور، علی‌اکبر شمسی‌پور، دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، هشدار داد که «یخچال طبیعی ۱۰۰ هزار ساله دماوند»، تنها یخچال طبیعی کشور، «در حال ذوب شدن» است.

ادامه ◄