امام زمان که مدتی نایاب بود، رسید

ابراهیم رئیسی، رئیس جنایتکاران رژیم، روز چهارشنبه در حکمی خانم «انسیه خزعلی» را به قتل رساند…. نه، ببخشید. نه که این یارو خیلی جنایتکار است، من بدجوری خبر توی ذهنم آمد. از از سر (یعنی از سر نو): ابراهیم رئیسی،

ادامه ◄

فساد در ساختار دارویی و تجهیزات پزشکی ایران

شماری از مدیران پیشین وزارت بهداشت در نامه‌ای سرگشاده به سعید نمکی وزیر بهداشت، به فساد و رانتخواری شکل گرفته در ساختار دارویی و تجهیزات پزشکی کشور اعتراض کردند. متن نامه مهم مدیران پیشین وزارت بهداشت به نقل از کانال تلگرام «کانال خبری پزشکان» را بخوانيم.

ادامه ◄