همبستگی با تظاهر کنندگان در ایران؛ گزارشی از روزنامه «فرانکفورت روندشاو»

روز چهارشنبه (۲۹ آبان برابر با ۲۰ نوامبر) در فرانکفورت، بیش از ۳۰۰ نفرند از تظاهر کنندگانِ ضد رژیمِ تهران از گروههای مختلف سیاسی، شامل سکولار دموکرات‌ها، کردها، کمونیست‌ها، پادشاهی‌خواهان، و مسیحیان ایرانی جلوی سفارت ایران تظاهرات کردند و خواستار پشتیبانی بین المللی شدند. آقای فرشید نصرالهی، از فعالان سکولار دموکرات، می‌ گوید‌: «همه افرادی که اینجا جمع‌اند ضد رژیم دیکتاتوری اسلامی حاکم در ایران می‌باشند». این عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان می افزاید: «برای این تظاهرات ۳۰۰ نفر پیش‌بینی کرده بودیم ولی خیلی بیشتر آمده‌اند». این تظاهرات که بخشی از تظاهراتی است که در اروپا برگذار می‌شود، پشتیبان قیام آتش نهفته‌ای است که در ایران شروع شده است. این موج اعتراضات در ایران، در مخالفت با فقر و گرانی است. اکنون این مخالفت‌ها، به اندازه ای بالا گرفته که به دستگیر و یا کشته شدن عدهٔ بسیاری انجامیده است. آقای نصرالهی از دولت آلمان خواستار کمک می باشد. چون که تظاهرات آرام در ایران به شدی سرکوب شده است و خیلی ها را دستگیر کرده اند و در چند روز اخیر تعداد اعدامها زیاد شده است.

آقای نصرالهی می‌گوید: در حال حاضر (چهارشنبه ۲۹ آبان برابر با ۲۰ نوامبر) اینترنت در ایران قطع است و هیچ ارتباطی با داخل ایران نداریم و از حال تظاهر کنندگان بی خبر هستیم. ایشان همچنین از دولت آلمان می‌خواهند که همکاری خود را با دولت تروریست و دیکتاتور مسلط بر ایران قطع کند.

شهناز شاه بخشی یکی دیگر از فعالان سکولار دمکرات است که می گوید دولت اصلاحات روحانی، فریب است و رفرمی به وجود نیاورده است. ایشان در ادامه سخنان خود خواستار قطع روابط اقتصادی سایر کشورهای جهان با حکومت اسلامی، به ویژه توقف فروش اسلحه به آن رژیم شدند.

این بانوی سکولار دموکرات که از کم کاری و عدم پشتیبانی سیاستمداران آلمانی شاکی است، افزود، اگرچه ما حدود چهل است که خواهان برپائییِ دمکراسی و بدست آوردن حقوق زنان و حقوق بشر در ایران هستیم، این مسائل در آلمان بسیار کم مورد توجه قرار می‌گیرند و در این زمینه پشتیبانی ناچیزی از سیاستمداران و رسانه‌های آلمان دریافت می‌کنیم. خانم شاه بخشی ۳۵ سال پیش، در سنین کودکی، مجبور به ترک ایران و فرار به آلمان شده است و آقای نصرالهی ۲۰ سال پیش، پس از اینکه برادرش را برای فروش روزنامه سیاسی اعدام کرده اند، از ایران فرار کرده است. همچنین در آلمان این دو نفر فعال سیاسی نامه های تهدیدآمیز دریافت می کنند. خانم شاه بخشی می گوید ما [تا استقرار حکومت سکولار دموکرات در ایران] به مبارزه خود ادامه می دهیم و فرشید نصرالهی می گوید ما با پشتیبانی ملل [دموکراسی خواه] جهان به پیروزی خواهیم رسید.

تهیه و ترجمه برای خبرگاه: شهناز شاه بخشی