روزبه كابلی، خبرنگار شبكه خبر هلند، برنده جايزه جهانی امی (Emmy) شد

روزبه كابلی، خبرنگار شبكه خبر هلند، برنده جايزه جهانی امی (Emmy) شد.
منبع:
Persian Dutch Network | شبکه ایرانیان هلند